Branża chemiczna

DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A.

05-200 Wołomin, ul. Łukasiewicza 11a
tel.: +48 22 787-63-46
e-mail: djchem@djchem.com.pl | www: www.djchem.pl

KATEGORIE:

Inne

O firmie

Obecnie DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. jest liderem technologicznym w produkcji antyutleniaczy i antyozonantów aminowych.Firma koncentruje się na opracowywaniu własnych technologii i rozwiązań opierając się na wiedzy i doświadczeniu własnej kadry technicznej. Wiedza ta jest pogłębiana poprzez nieustanne badanie rynku pod kątem nowych urządzeń i rozwiązań technicznych.
Produkcję nadzoruje elektroniczny system Delta V 2000 amerykańskiej firmy Emmerson. Zakład posiada pełną infrastrukturę – zaopatrzenie w wodę, energię cieplną i elektryczną , a także systemy oczyszczania i utylizacji niebezpiecznych ścieków i odpadów.
Strategia DJCHEM CHEMICALS POLAND S.A. koncentruje się na optymalizacji procesów produkcyjnych oraz na polepszaniu jakości wytwarzanych produktów w celach zwiększenia satysfakcji Klientów. Wraz z nieustannym rozwojem naszej produkcji maleją współczynniki zużycia surowców, energii, wody, wytwarzanych ścieków i odpadów oraz emisji gazów do atmosfery w przeliczeniu na tonę wytwarzanych produktów.