Branża chemiczna

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 30 A, skr. poczt. 163
tel.: + 48 77 481 20 00
e-mail: zak@grupaazoty.com | www: www.zak.grupaazoty.com

KATEGORIE:

Nawozy sztuczne Inne Inne

O firmie

  W ofercie:
    nawozy azotowe: Zaksan®, Salmag®, Salmag z siarką®, Salmag z borem®, Saletrzak, Mocznik Granulowany 46%, RSM
    plastyfikatory nieftalanowe: Oxoviflex®
    alkohole OXO: 2-Etyloheksanol, n-Butanol, Izobutanol, Oktanol F
    Aldehyd n-Masłowy, Aldehyd Izomasłowy
    Chemikalia bazowe
    RedNOx® (NOXy®, PULNOx®, LIKAM®