Elastomery

Elastomery

Produkcja dla > Opakowania

Gumet Sz. Geneja S.J

23-200 Kraśnik, ul. Kolejowa 12
tel.: 81 825 32 41


Produkcja wyrobów gumowych i gumowo-metalowych

Plastoplan Polska Sp.z o.o.

03-901 Warszawa, Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
tel.: 22 295 92 31