Usługi dla branży

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35
tel.: +48 91 449 61 40
e-mail: cbimo@zut.edu.pl | www: www.cbimo.zut.edu.pl

KATEGORIE:

Usługi pomiarowe Badania materiałowe, analizy Aplikacje Analiza

O firmie

Centrum to przede wszystkim grupa specjalistów z dziedziny nowoczesnych technik immobilizacji (czyli unieruchomienia aktywnych cząstek, komórek, bakterii dokładnie w tym punkcie, w którym ich potrzebujemy), a także ekspertów z dziedziny innowacyjnych materiałów i nowoczesnych technologii i systemów opakowaniowych. Systemów, a nie samych opakowań, ponieważ koncepcja innowacyjnego opakowania obejmuje kompleksowe przygotowanie i funkcjonowanie materiału opakowaniowego, tak, aby w optymalny sposób chronić i zabezpieczać zapakowany produkt. Nowoczesna infrastruktura badawcza Centrum umożliwia prowadzenie badań, a także kształcenie przyszłych pracowników na prawdziwie europejskim poziomie.

O unikalności Centrum może świadczyć fakt, że jako jednostka samofinansująca działalność CBIMO oparta jest głównie na współpracy z partnerami przemysłowymi w ramach realizowanych projektów oraz umów dwustronnych.

ZAPRASZAMY Wszystkich zainteresowanych do współpracy!