Usługi dla branży

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
tel.: +48 22 828 75 06, 828 75 07
e-mail: pipc@pipc.org.pl | www: www.pipc.org.pl