Usługi dla branży

Fundacja PlasticsEurope Polska

00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4 pok. 109
tel.: + 48 22 630 99 01
e-mail: info.pl@plasticseurope.org | www: www.plasticseurope.org

KATEGORIE:

Organizacje i stowarzyszenia

Fundacja PlasticsEurope Polska

O firmie

PlasticsEurope jest stowarzyszeniem reprezentującym producentów tworzyw sztucznych działających w Europie. Europejski przemysł tworzyw jest bardzo dynamicznym sektorem gospodarki przyczyniającym się do podwyższenia standardu życia poprzez upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań, umożliwienie efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz ochrony klimatu.

Obok producentów polimerów – reprezentowanych przez PlasticsEurope, przemysł tworzyw sztucznych obejmuje również przetwórców – reprezentowanych przez European Plastics Converters (EuPC), recyklerów reprezentowanych przez European Plastics Recyclers (PRE) oraz producentów maszyn – reprezentowanych przez European Plastics and Rubber Machinery (EUROMAP).

 

PlasticsEurope jest jednym z czołowych europejskich stowarzyszeń branżowych, którego centra zlokalizowane są w Brukseli, Frankfurcie, Londynie, Madrycie, Mediolanie i Paryżu. PlasticsEurope utrzymuje ścisłą współpracę z krajowymi stowarzyszeniami związanymi z przemysłem tworzyw, działającymi zarówno w Europie jaki i na świecie. W stowarzyszeniu zrzeszonych jest ponad 100 firm członkowskich, których łączny udział w produkcji wszystkich polimerów wytwarzanych w krajach Unii Europejskiej (EU27), a także w Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Wielkiej Brytanii, wynosi powyżej 90%. PlasticsEurope współpracuje także na poziomie globalnym poprzez Światową Radę Przemysłu Tworzyw (World Plastics Council - WPC) oraz poprzez Światową Koalicję na rzecz Tworzyw (Global Plastics Alliance - GPA). 

PlasticsEurope zajmuje się propagowaniem licznych zalet tworzyw sztucznych. Nasza działalność polega na

  • utrzymywaniu kontaktów z instytucjami europejskimi i krajowymi, aby umożliwić podejmowanie decyzji w oparciu o rzetelną wiedzę na temat tworzyw sztucznych
  • współpracy ze wszystkimi ważnymi interesariuszami na płaszczyźnie europejskiej i krajowej (NGO, nauka, brand owner)
  • podkreślaniu wielu pozytywnych właściwości tworzyw sztucznych, które podczas ich całego cyklu życia przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa
  • udostępnianiu materiałów informacyjnych i edukacyjnych, służących zwiększeniu wiedzy o tworzywach sztucznych i wyjaśnianiu ewentualnych nieporozumień dotyczących tworzyw sztucznych
  • inicjowanie badań i wymiany informacji w celu zwiększenia świadomości na temat pozytywnego wpływu tworzyw sztucznych na zrównoważony rozwój, innowacyjność i jakość życia