Usługi dla branży

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel.: + 48 22 625 57 82
e-mail: biuro@kosmetyki-detergenty.pl | www: www.kosmetyki-detergenty.pl