Usługi dla branży

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

00-727 Warszawa, ul. Zbyszka Cybulskiego 3
tel.: +48 22 828 04 13
e-mail: office@tworzywa.org.pl | www: www.pzpts.pl

KATEGORIE:

Organizacje i stowarzyszenia

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych

O firmie

Działalność organizacji datuje się od 1992 roku, kiedy to Polskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych zostało utworzone na zebraniu założycielskim w Sochaczewie.

Następnie w 1996 roku siedziba oraz biuro zostały przeniesione do Gliwic. W roku 2005 przeniesiono siedzibę do Warszawy, gdzie także znajduje się  biuro organizacji.

W celu zapewnienia bieżącej informacji oraz wsparcia członków profesjonalnymi ekspertyzami zadbaliśmy o dostęp do silnego zaplecza wstępując do struktur o zasięgu europejskim.

W 2006 roku Stowarzyszenie stało się członkiem EuPC - Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych z siedzibą w Brukseli.

EuPC reprezentuje europejskich przetwórców tworzyw sztucznych w sprawach dotyczących legislacji w Unii Europejskiej, skupia 51 europejskich organizacji narodowych oraz stowarzyszeń przemysłowych w sile około 50.000 przedsiębiorstw  o łącznej produkcji ponad 45 milionów ton tworzyw sztucznych rocznie i zatrudnieniu ponad 1,6 milionów osób.

W 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych rozpoczął prace nad przekształceniem Stowarzyszenia w Związek Pracodawców. Ostatecznie w 2009 roku proces zakończono i Stowarzyszenie rozpoczęło  swoją działalność jako Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych.

PZPTS jest członkiem Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Warszawie. Lewiatan zrzesza 56 związków branżowych  i regionalnych. Reprezentuje około 3.000 przedsiębiorstw. Konfederacja monitoruje i ocenia zmiany w prawie gospodarczym. Ma także swoje biuro w Brukseli.

Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych posiada także na użytek członków w swojej strukturze Radę Ekspertów, w składzie której zasiadają pracownicy naukowi  zajmujący się tworzywami sztucznymi. Korzysta także na bieżąco z doradztwa prawnego oraz podatkowego  wyspecjalizowanych firm.

Członkami PZPTS mogą być pracodawcy przetwórstwa tworzyw sztucznych działający na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej bądź pracodawcy związani pośrednio z branżą przetwórstwa tworzyw sztucznych (§8 Statutu PZPTS).