Usługi dla branży

Usługi dla branży

Ochrona środowiska

Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

71-270 Szczecin, ul. Klemensa Janickiego 35
tel.: +48 91 449 61 40


Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych (CBIMO) stanowi wyodrębnioną jednostkę Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie funkcjonującą w strukturach Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.

Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku SA

02-676 Warszawa, ul. Postępu 14 B
tel.: +48 22 334 24 00

Eko-Świat Organizacja Odzysku S.A.

39-102 Brzezówka, Brzezówka 90A
tel.: +48 17 64 66 740


EKO – ŚWIAT Organizacja Odzysku Opakowań S.A powstała w 2001 roku, jako jedna z pierwszych organizacji odzysku na polskim rynku.

Multi-tech Sp. z o.o.

41-902 Bytom, Bernardyńska 1
tel.: +48 32 388 60 10

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

02-797 Warszawa, Al. Komisji Edukacji Narodowej 11/159
tel.: +48 535 531 295


Pro-Ekol przejmuje od przedsiębiorców – producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych – ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, obowiązek sprawozdawczości oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Reba Organizacja Odzysku SA

02-954 Warszawa, Kubickiego 19 lok.16
tel.: +48 22 550 61 08


Reba Organizacja Odzysku S.A. jest spółką wyspecjalizowaną w tworzeniu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz akumulatorów przenośnych, została założona przez największych producentów baterii obecnych na polskim rynku.

Stena Recycling

02-390 Warszawa, ul. Grójecka 208
tel.: +48 698 000 555


W naszym świecie nie ma bezużytecznych odpadów

TOM-DOLEKO-EKOLA Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

70-812 Szczecin, ul. Pomorska 112


Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami,